Sct. Georg Distrikt

Sct. Georg Distrikt

Rykker verden med vilje

Distriktsrådsmøde

logo_sctgeorg§ 31. Distriktsrådet

1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved underskrift af distriktschefen, kassereren og yderligere et medlem af rådet, der alle skal være myndige.

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen og distriktsassistenterne.

Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet.

Fra Korpsvedtægterne

 

Deltagere: Gruppeledere og distriktsstab

Frekvens: 2 gange årligt, ofte ligger distriktsrådsmødet 1 time før et grenmøde