Sct. Georg Distrikt

Sct. Georg Distrikt

Rykker verden med vilje

Grenmøde

Deltagere: Alle ledere i distriktet

Omfang: Aftenmøde, 4 gange årligt

Indhold:
Inspirationsmøde for alle enhedsledere og -assistenter. Starter som regel med en fælles del, hvorefter mødet deles efter enheder: Typisk bævere/ulve og juniorspejder/spejdere/seniorspejdere. Men andre inddelinger kan også forekomme.

Næste datoer: